امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۲

تماس با پلی اتیلن پارس زانوس

پلی اتیلن پارس زانوس

علیرضا شادکام

Iran

تهران - تهران

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه نبش خانبابایی شرقی پلاک 2 واحد 1

  • ۰۲۱ ۹۱۰۱۵۰۵۱

۰۲۱۹۱۰۱۵۰۵۱

۰۹۱۲۹۴۸۶۲۱۵

۰۲۱۴۴۸۹۱۷۷۵

www.parszanus.com